ZAPOSLENI U JKP “BUKULJA” ARANĐELOVAC I DALJE BEZ SOLIDARNE POMOĆI

Aneks Ugovora o isplati solidarne pomoći zaposlenima u JKP “Bukulja” Aranđelovac, potpisan 26. februara 2018. godine između lokalne samouprave, poslodavca i reprezentativnih sindikata, se ne poštuje, izjavio je Dragan Arsenijević, glavni poverenik ASNS – JKP “Bukulja”.

On je rekao da se ovaj aneks odnosi na period od 2017. do 2019. godine i da je za to vreme isplaćeno samo po 5.000,00 dinara za 2017. godinu, iako bi svi zaposleni u ovom aranđelovačkom preduzeću trebalo da dobijaju po 27.400,00 dinara godišnje.

ASNS je u više navrata upućivao dopise lokalnoj samoupravi i poslodavcu sa ciljem ukazivanja na nepoštovanje aneksa ugovora, istakao je Arsenijević, ali da do dana današnjeg odgovor nije dobijen ni od jedne strane.

ASNS JKP “Bukulja” Aranđelovac obratio se i Republičkoj agenciji za mirno rešavanje radnih sporova, koja je 26. oktobra 2019. godine izdala preporuku potpisnicima aneksa da se pristupi izradi sporazuma o dinamici isplate solidarne pomoći. Međutim, lokalna samouprava i poslodavac ni po ovom pitanju nisu ništa odgovorili.

“Napominjem da smo na sastancima sa agencijom tražili da se, ukoliko nema sredstava za isplatu solidarne pomoći, zaposlenima u “Bukulji” omogući da u predviđenom iznosu od 27.400,00 dinara otpišu dugovanja koja imaju prema ovom preduzeću za pružene komunalne usluge. Odgovor nismo dobili ni za taj predlog. Pošto lokalna samouprava i poslodavac uopšte ne reaguju na naše dopise a ni na preporuku Agencije za mirno rešavanje radnih sporova, bićemo prinuđeni da se obratimo sudu”, rekao je Arsenijević.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

2 × four =