“PROTIV PREKARNOG RADA, ZA DOSTOJANSTVEN RAD”

 

Potpredsednik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Saša Čolić učestvovao je 19. novembra na radionici “Protiv prekarnog rada, za dostojanstven rad”, koju je organizovala Fondacija centar za demokratiju u saradnji sa Međunarodnim centrom Olof Palme.

Radionica je bila namenjena predstavnicima sindikata i sindikalnim aktivistima koji su imali priliku da se upoznaju sa pojmom prekarnog rada, raširenosti ove pojave u Srbiji, posledicama prekarnosti, kao i mogućim strategijama sindikata za borbu protiv prekarne zaposlenosti u našem društvu.

“Prekarnim radom u Srbiji, a i u Evropi, poslodavci ne postižu dovoljno dobre rezultate. Zaposleni na taj način nisu motivisani za rad, ne postižu dovoljnu produktivnost jer kompaniju ne osećaju kao svoju. Bolje rezultate postižu kompanije koje zapošljavaju radnike na određeno vreme”, rekao je Saša Čolić, potpredsednik ASNS.

Rezultati istraživanja o prekarnosti pokazuju da je zabeležen porast broja i učešća zaposlenih u prekarnim oblicima rada, da 23% zaposlenih prima veoma niske zarade, da je svaki peti zaposleni u riziku siromaštva, da je manjak kontrole nad radnim procesom, radnim vremenom i smenskim radom, zdravstvenim i bezbedonosnim aspektom rada, kao i da prava iz radnog odnosa i socijalnog osiguranja ne ostvaruje više od pola miliona neformalno zaposlenih i više od 100.000 formalno zaposlenih.

Saopšteno je da je u Srbiji u 2018. godini na crno radilo 553.800 radnika, 398.800 na određeno vreme, dok je 64.200 radnika radilo sezonski i povremeno.

Manji broj zaposlenih na neodređeno vreme u javnom sektoru za 40.770 zabeležen je u periodu od decembra 2013. godine do decembra 2018. godine, dok je 19.161 bilo više zaposlenih na određeno vreme i radno angažovanih.

Sa ugovorima ograničenog trajanja, u istom periodu, bilo je 35% radnika u socijalnoj zaštiti i 30% u pravosuđu. U kompaniji “NIS” a.d. Novi Sad, prema drugom kvartalnom izveštaju za drugi kvartal ove godine, čak 3.661 radnik angažovan je na lizing, a u zavisnim društvima 1.668.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

7 + 20 =