FOND SOLIDARNOSTI ASNS

Na osnovu Odluke Predsedništva Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata od 11. avgusta 2014, godine, formiran je Fond solidarnosti ASNS koji ima za cilj pružanje neophodne solidarne pomoći u vidu pozajmica članovima Fonda.

Konstitutivna sednica Upravnog odbora (UO) Fonda održana je 11. avgusta 2014. godine. Za predsednika UO izabran je Dragan Milovanović, za zamenika predsednika Simo Blagojević, a za članove Nebojša Rajković, dr Slobodan Đurić i Momo Braunović.

U Nadzornom odboru su: Duško Jovanović, Goran Duduković, i Saša Jakiša.

Fond solidarnosti ASNS je verni pratilac članovima ASNS koji u teškim trenucima postaje oslonac i sigurna pomoć.

Solidarna pomoć se, kao beskamatna pozajmica sa rokom vraćanja od najduže šest meseci, daje članu koji je u teškom socijalnom položaju, za slučaj bolesti, elementarne nepogode i drugim slučajevima na osnovu odluke Upravnog odbora Fonda.

Članovi Fonda mogu biti samo članovi ASNS. Član se postaje potpisivanjem izjave o pristupanju Fondu i saglasnosti poslodavcu za odbijanje mesečne članarine od isplaćene zarade u iznosu od 500,oo dinara.

Zahtev za solidarnu pomoć možete preuzeti OVDE.

Administrativnu zabranu fonda možete preuzeti OVDE.

Letak/Pristupnicu fonda solidarnosti možete preuzeti OVDE.