OBAVEŠTENJE ASNS GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNE DELATNOSTI – POBOLJŠANJE POLOŽAJA ZAPOSLENIH U JAVNIM KOMUNALNIM DELATNOSTIMA

Najnovije izmene propisa koje se odnose na zaposlene u javnim komunalnim delatnostima dovode do poboljšanja položaja zaposlenih u ovom sektoru.

Ukidanjem Zakona o privremenom uređivanju osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada i drugih stalnih primanja kod korisnika javnih sredstava već od 1. januara 2020. godine osnovica za obračun i isplatu plata, odnosno zarada kod korisnika javnih sredstava iz člana 2. stav 1. tač. 4- 6 Zakona primenjivaće se u visini koja je bila utvrđena do dana stupanja na snagu Zakona što praktično znači da će zaposlenima u javnim komunalnim preduzećima zarada biti uvećana za 5%.

Jednu  od značajnih novina predstavlja i Aneks III Posebnog kolektivnog ugovora za javna preduzeća u komunalnoj delatnosti na teritoriji Republike Srbije koji je zaključen 11. decembra 2019.godine , a koji se primenjuje od 1. januara 2020. godine.

Ovim Aneksom predviđeno je da zaposleni  imaju pravo na regres za korišćenje godišnjeg odmora sa pripadajućim porezima i doprinosima, godišnje u visini od najmanje 75%  prosečno isplaćene zarade po zaposlenom u Republici Srbiji prema poslednjem objavljenom podatku republičkog organa nadležnog za poslove statistike za prethodnu godinu s tim da se godišnji iznos regresa utvrđen na ovaj  način uvećava za fiksni iznos od 33.000,00 dinara bez poreza i doprinosa.

Aneksom III je propisano i da se regres isplaćuje zaposlenom prema dinamici koju utvrdi poslodavac iz čega jasno proizilazi obaveza poslodavca da donese dinamiku isplate regresa .

Važno je napomenuti i da je zadržano postojeće rešenje po kome je poslodavac dužan da planira i zaposlenom isplati solidarnu pomoć, radi ublažavanja nepovoljnog materijalnog položaja, pod uslovom da za to ima obezbeđena finansijska sredstva. Visina solidarne pomoći po zaposlenom na godišnjem nivou iznosi 41.800 dinara, bez poreza i doprinosa.

 

Predsednik ASNS-Granskog sindikata saobraćaja i komunalne delatnosti

Simo Blagojević

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

nineteen − 2 =