ASNS NA SASTANKU U MINISTARSTVU ODBRANE POVODOM DONOŠENJA UREDBE O GRUPACIJI “ODBRAMBENA INDUSTRIJA SRBIJE”

Na inicijativu Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata, u Ministarstvu odbrane održan je sastanak na kojem su pukovnik Veljko Petrović, general major Mladen Vuruna i pukovnik Zoran Patić upoznali predstavnike sindikata – članice ASNS – Grupacije namenske industrije sa Uredbom o grupaciji “Odbrambena industrija Srbije”.

Predstavljajući Uredbu, predstavnici ministarstva su istakli da je cilj njenog uvođenja stabilna kontrola i unapređenje oblasti prozvodnje naoružanja i vojne opreme i pretpostavki za razvoj.

Još jedan od razloga, kako su naveli, je postojanje privatnih proizvođača koji su postali ozbiljna konkurencija odbrambenoj industriji, kao i uspostavljanje integralnog pravnog okvira za proizvodnju i promet oružja i usklađivanja sa regulativima EU i Ujedninjenih nacija.

Udeo stranog ulaganja u odbrambenu industriju može biti maksimalno 49%, a za pojednica 15%.

Rečeno je i da je Zakonom o proizvodnji i prometu naoružanja i vojne opreme kapital fabrika odbrambene industrije zaštićen od prinudnog izvršenja i otuđenja, kao i da će sva dugovanja preduzeća biti konvertovana prelaskom društvenog kapitala u državni kapital.

To zapravo znači da se zaključno sa 31.12.2016, godine kamata otpisuje, dok se glavni dug konvertuje.

Nakon predstavljanja Uredbe, predstavnici ASNS – Grupacije namenske industrije uputili su niz pitanja – da li ovaj Zakon vodi ka privatizaciji preduzeća odbrambene industrije, zašto je SDPR izuzet iz Grupacije, šta će se preduzeti oko spajanja staža zaposlenima u pojedinim preduzećima, kome pripada tehnološka dokumentacija za artikle u skladu sa članom 37. Zakona, da li je shodno članu 41. Zakona izrađen petogodišnji plan, kao i da li je država dužna ukoliko rezerviše kapacitete za svoje potrebe da finansira taj deo ako tržišno nije isplativ ili ako ne može da ih uposli?

Sastanku su prisustvovali predsednica ASNS Ranka Savić, glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović, predsednik ASNS – Industrijskog granskog sindikata Prvoslav Brkić i predstavnici sindikata ASNS namenske industrije – H.K. “Krušik” Valjevo, Zastava oružje Kragujevac, Prva petoletka Namenska Trstenik, “Sloboda” Čačak, Kovački centar Valjevo i Kovačnica a.d. Kragujevac.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 + ten =