SEDNICA GLAVNOG ODBORA ASNS – GRANSKOG SINDIKATA SAOBRAĆAJA I KOMUNALNE DELATNOSTI

Sednica Glavnog odbora ASNS – Granskog sindikata saobraćaja i komunalne delatnosti održana je 12. februara 2020. godine na kojoj su usvojeni Izveštaj o radu za 2019. i Plan rada za 2020. godnu.

Kroz diskusiju je konstatovano da je stanje u komunalnim preduzećima zadovoljavajuće i pored toga što sindikati funkcionišu u otežanim uslovima.

Dogovoreno je da se članovi sindikata još više angažuju u svojim preduzećima da bi se socijalno materijalni položaj zaposlenih popravio.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

9 + 12 =