SEDNICA GLAVNOG ODBORA FORUMA ŽENA ASNS

Forum žena Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata usvojio je na sednici Glavnog odbora, održanom 12. februara 2020. godine, Izveštaj o radu za 2019. godinu i Plan rada za 2020. godinu.

Članice Foruma su diskutovale o položaju zaposlenih žena i istakle da su žene u poslovnom svetu i dalje neravnopravne u odnosu na muškarce.

Konstatovano je da je nedovoljno žena na rukovodećim mestima, da postoji razlika u vrednovanju rada i visini zarada na istim poslovima, kao i da su u znatno većoj meri izložene diskriminaciji prilikom zapošljavanja.

U tekućoj godini, Forum žena ASNS planira niz aktivnosti koje će za cilj imati uspostavljanje rodne ravnopravnosti u preduzećima i ustnovama, ali i ostvarivanje saradnje sa ženskim nevladinim organizacijama i Forumima žena sindikata iz zemlje i regiona.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one × 5 =