INICIJATIVA ASNS ZA UTVRĐIVANJE PRAVA NA NAKNADU ZARADE ZAPOSLENIMA OBUHVAĆENIM PRIMENOM MERA VLADE SRBIJE ZA SPREČAVANJE ŠIRENJA I SUZBIJANJE KORONA VIRUSA

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) uputila je Vladi Republike Srbije Inicijativu za donošenje odgovarajućeg akta kojim bi se na osnovu člana 117. Zakona o radu utvrdila naknada zarade u visini 100 % zaposlenima koji su obuhvaćeni merama Vlade Srbije za sprečavanje širenja i suzbijanje korona virusa za vreme trajanja karantina, lečenja i dr. Inicijativa je dostavljena i Ministarstvu za rad, zapošljvanje, boračka i socijalna pitanja i Ministarstvu zdravlja.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

one + three =