SAOPŠTENJE ASNS

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata podržala je ekonomske mere Vlade Srbije jer je u njihovoj doslednoj primeni videla garanciju za zaštitu radnih mesta, sprečavanje otpuštanja radnika i obezbeđivanje minimuma materijalne sigurnosti za radnike i njihove porodice.
Vanredno stanje i smanjenje ekonomskih aktivnosti pokazali su sve slabosti postojećeg radno pravnog sistema i potpunu obespravljenost radnika, na šta smo, permanetno, upozoravali i ukazivali.
I pored usvojenih mera i garancija države radnici se svakodnevno otpuštaju.
Juče je Hačinson iz Rume otpustio 300 radnika.
Od početka vanrednog stanja NSZ se prijavilo 4.300 otpuštenih radnika, a njihov broj je u stvarnosti mnogostruko veći jer se zbog redukcije prava nezaposlenih veliki broj stvarno nezaposlenih i ne prijavljuje, takođe, nisu svi računarski pismeni i nemaju svi kompjutere kod kuće da se elektronski prijavljuju u uslovima kada ne radi gradski saobraćaj, kada je ograničeno kretanje i dr.

ASNS ukazuje da ne može da se čeka maj za primenu usvojenih mera, već zahteva da mere počnu da se primenjuju od 15. aprila kako bi radnicima mogla da se isplati martovska plata. U protivnom, otpuštanje radnika postaće epidemija, a socijalna sigurnost radnika i njihovih porodica biće ozbiljno ugrožena.

7. april 2020. godine
Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

14 − 13 =