PRVOMAJSКI PROGLAS ASNS

Poštovani radnici Srbije,

Naš, radnički praznik 1. maj ove godine obeležavamo i proslavljamo u vanrednom stanju, zabrinuti za svoje i zdravlje naših bližnjih, zabrinuti za elementarnu egzistenciju, za svoju i budućnost naše zemlje.

Кorona kriza je promenela svet i pokazala svu sebičnost i nedostatke savremenog društva i jasno ukazala da svet više neće i ne sme da bude isti. Sav teret korona pošasti izneli su radnici iz zdravstva, komunalnih službi, trgovine, vojnici koji savesno, odgovorno i pre svega ljudski obavljaju svoj posao i spasavaju naše živote i njima dugujemo i izražavamo veliku zahvalnost.
Radnici i njihove porodice snose posledice otpuštanja, smanjenja plata i nebrige poslodavca koji, ponovo, pokušavaju da svoje poslovne promašaje socijalizuju i svale na leđa radnika i građana.

Ova kriza je pokazala da društvo počiva i zavisi od sveta rada i da njegovi interesi moraju da budu prioritet u svim sferama, a posebno u raspodeli bogatstva i uticaja. Na nama je da jasno i glasno kažemo da više ne pristajemo da se preko radničkih leđa rešavaju svi problemi društva, da bezuslovno zahtevamo da radnici i svi ljudi koji žive od svog rada postanu prioritet i zauzmu mesto koje svojim radom i zaslužuju.
Ne smeju više sebični interesi korporacija, tajkuna i raznih lobija da budu mera po kojoj se uređuje društvo i naši životi.

Radnička prava, dostojanstvo rada i kvalitet života građana su jedina merila uspešnosti svake vlasti, a na radnicima i sindikatima je da se za to izborimo.

Pozivamo sve radnike i sindikate da se udružimo i zajedno, kao, nesporno, najveća društvena snaga borimo i izborimo za dostojanstvo rada i radnika, plate koje zaslužujemo, promenu radnog zakonodavstva koje će štititi radnike, a ne kapital, da se radnici, a ne tajkuni pitaju i odlučuju o svim pitanjima od kojih zavisi i koja utiču na svet rada.

Radnici i građani srećan vam praznik rada.

Ranka Savić, predsednica ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

three × 3 =