OTVORENO PISMO SINDIKATA RGZ-A UPUĆENO ZORANI MIHAJLOVIĆ

 

Sindikat zaposlenih RGZ-ASNS, Jedinstvena organizacija sindikata i Sindikat Nezavisnost uputili su potpredsednici Vlade Srbije, Zorani Mihajlović, otvoreno pismo.

 

Poštovana potpredsednice Vlade,

obraćamo Vam se povodom najnovijih dešavanja u Republičkom geodetskom zavodu i sa namerom da Vam još jednom ukažemo na moguće posledice tih veoma neobičnih dešavanja.

Vanredna situacija uzrokovana epidemijom KOVID 19 je na žalost pokazala da mnoga pitanja u radu RGZ-a nisu rešena na adekvatan način.

Na većinu smo Vam kao i drugim predstavnicima Vlade RS ukazivali i iznosili konkretne pokazatelje.

Funkcuonisanje RGZ-a u vreme vanrednog stanja je dovedeno u pitanje usled pogrešne organizacije i loših odluka koje je donelo rukovodstvo zavoda.

Rad putem E-šaltera je pokazao da od digitalizacije i nema neke konkretne koristi jer dokumenta koja se izdaju u elektronskom formatu nisu prihvatljiva za javne beležnike, advokate, sudove i dr.

Neophodna izmena regulative koja definiše rad i postupanje profesionalnih korisnika usluga RGZ-a nije sprovedena.

Efikasnost rada RGZ-a je ugrožena i velikim brojem nerešenih predmeta (oko 300 000) koji su do nadzora Upravne inspekcije bili stavljeni ’’pod tepih’’.

Više od 570 000 aktivnih nerešenih predmeta je posledica lošeg rukovođenja i neadekvatne organizacije poslova u RGZ-u.

U 2015-toj godini broj nerešenih predmeta je iznosio 150 000.

Da li je sva digitalizacija i svi projekti koji su realizovani i desetine miliona eura kreditnih sredstava, utrošenih u te svrhe imala za cilj povećanje nerešenih predmeta ili bolju efikasnost RGZ-a?

Obzirom da je Vaša reakcija na naša obraćanja uglavnom išla u pravcu zaštite dela i lika aktualnog direktora i rukovodstva zavoda i rezultati koji su ostavreni su normalna i očekivana posledica njihovog rada ili bolje rečeno nerada.

Posebno čudi činjenica da ste nas u svom obraćanju uputili na Upravnu inspekciju što ukazuje da ste i lično upoznati sa njenim izveštajem na više od 100 strana o izvršenom nadzoru u RGZ-u u toku 2019-te god.

To posebno zabrinjava jer su neki nalazi i zaključci veoma ozbiljne prirode i direktno ukazuju na propuste u rukovođenju i orgnizaciji poslova.

Prikrivanje starih predmeta, neefikasnost drugog stepena, manipulacije sa zaposlenima putem privremenih rešenja i radnih naloga kao i sa zvanjima novoprimljenih radnika samo su deo nezakonitih i besmislenih odluka inspirisanih bahatošću i samovoljom direktora RGZ-a, inače reformatora godine.

Pa upravo te i takve reforme, koje ste lično pohvalili i podržali, su dovele do drastičnog uvećanja broja nerešenih predmeta od 2015. god do danas.

U međuvremenu je realizovan projekat koji je kreditiran od strane Svetske banke u iznosu od 36 milona eura.

Iako smo izrazili sumnju u opravdanost utroška sredstava kredita i uverenje da je u RGZ direktno završila neznatna količina tih sredstava Vi ste nas uveravali da je sve sprovedeno po predviđenoj proceduri i u skladu sa propisima.

Uspešnost projekta je po Vama i direktoru RGZ-a potvrđena novim kreditom kojim bi trebalo da se dovrši ono što je prethodni projekat započeo.

U suštini se radi o veoma lošoj proceni i propustima kod izrade projekta za šta je u velikom procentu odgovorno i Vaše ministarstvo.

Postavlja se pitanje šta rade predstavnici Vašeg ministarstva koji su članovi Upravnog odbora projekta i da li Vas pravovremeno i objektivno infromišu.

Drugo pitanje se tiče najave nabavke novih satelitskih snimaka za potrebe izrade registra objekata po novom projektu, tačnije kreditu, koji je počeo da teče.

Po našim infromacijama očekuje se da će RGZ u direktnoj pogodbi sa preduzećem VEKOM D.O.O. nabaviti snimak za koji je predviđeno da će da košta oko 4 milona eura.

Ako je poznato da je prethodni koji je nabavljen 2015 ili 2016-te godne koštao 1 milona eura normalno je da se zapitamo odakle tolika razlika.

Kvalitet prethodnog snimka (loša vidljivost objekata) je u velikoj meri doveo u pitanje zakonitost postupka ozakonjenja.

Pošto ste lično veoma angažovani po pitanjima rodne i svake druge ravnopravnosti čudi nas da niste reagovali na postupak rukovodstva RGZ-a koje je početkom vanrednog stanja na svoj sajt objavilo spisak zaposlenih koji su bili u rizičnoj grupi i upućeni da rade od kuće.

U ovom dokumentu navedeni su podaci o konkretnim bolestima svakog pojedinca (na pr. karcinom dojke, tumor mozga, operacija pluća i sl.).

O ovome se izjasnio Poverenik za zaštitu podataka o ličnosti i konstatovao grubo kršenje zakona dok od strane Vlade RS nema nikakve reakcije.

Nedavne izjave direktora RGZ-a o normalnom funkcionisanju zavoda u vreme pandemije i promocija E-šaltera kao odgovora na sve potrebe građana i drugih korisnika su veoma zabrinjavajuće.

O tome govore stavovi koji su izneti od strane profesionalnih korisnika pre svega javnih beležnika, privatne geodetske prakse, agencija za nekretnine, advokatske komore i dr.

Najava ukidanja šaltera u ovakvim okolnostima je sigurni put u potpuni kolaps RGZ-a.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five × 4 =