ASNS: ZAPOSLENIMA U KOVID BOLNICAMA I KOVID AMBULANTAMA PRIZNATI STAŽ OSIGURANJA SA UVEĆANIM TRAJANJEM OD 50%

Asocijacija slobodnih i nazavisnih sindikata (ASNA) podnela je zahtev i incijativu Vladi Republike Srbije da se zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima za vreme za koje obavljaju poslove u kovid bolnicama i kovid ambulantama staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem od 50%.

– Polazeći od činjenice da svi zaposleni koji rade u kovid bolnicama i kovid ambulantama oslove obavljaju u najtežim mogućim uslovima sa permanentnom opasnošću po zdravlje i život, kao i da su ispunjeni svi uslovi propisani Zakonom o penzijsko invalidskom osiguranju propisani za druge zaposlene koji rade sa mnogo manje rizika i u znatno povoljnijeim uslovima, ASNS zahteva i pokreće inicijativu da im se prizna staž osiguranja sa uvećanim trajanjem i to sa maksimalnim uvećanjem za 50% – navedeno je u saopštenju.

Dodaje se da bi priznavanje uvećanog trajanja staža osiguranja predstavljalo, “ne samo transparentan akt društvenog priznanja za požrtvovan rad zdravstvenim radnicima i drugim zaposlenima, već i način da se, u nemogućnosti adekvatne novčane nagrade, barem delimično kompenzuje njihovo izlaganje opasnosti, izuzetno teški uslovi rada i psiho-fizički napori kojima su permanentno izloženi”.

– Očekujemo da će Vlada prihvatiti našu inicijativu i odmah preduzeti sve potrebne mere da se ona što pre realizuje, tim pre što za realizaciju nisu potrebna nova sredstva u Budžetu Republike niti Fonda PIO – zaključuje se.

Izvor: https://www.ekapija.com/news/2973073/asns-zaposlenima-u-kovid-bolnicama-i-kovid-ambulantama-priznati-staz-osiguranja-sa

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × three =