SAOPŠTENJE ASNS

Ponovo počinje farsa oko utvrđivanja minimalne zarade.  Po već poznatom scenariju počela je licitacija i pogađanje. Za Poslodavce, kao i uvek, nema prostora za povećanje, reprezentativni sindikati traže 37.000 dinara, povećanje od preko 25%, iaoko znaju da to spada u sveru mašte i bajki, Vlada, po običaju mudro ćuti i čeka da Predsednik  donese odluku.  I sve po starom oprobanom receptu i vuci siti i radnici gladni.

Za početak da uputimo „reprezentativne sindikate“ i druge učesnike da pogledaju Zakon o radu i da se informišu o čemu odlučuju i šta i kako utvrđuju.  Da podsetimo, ne utvrđuje se minimalna zarada već minimalna cena rada i to ne licitacijom i kvazi pregovorima, već egzaktno, na osnovu kriterijuma utvrđenih Zakonom o radu, i to: egzistencijalnih i socijalnih potreba zaposlenog i njegove porodice izraženih kroz vrednost minimalne potrošačke korpe, kretanja stope zaposlenosti na tržištu rada, stope rasta bruto domaćeg proizvoda, kretanja potrošačkih cena, kretanja produktivnosti i kretanja prosečne zarade u Republici.

Takođe, da podsetimo učesnike socijalnog dijaloga da Srbija nema Vladu, da Vlada treba da donese svoj program, sa ekonomskim i socijalnim parametrima definisanim kroz odgovarajuće politike, između ostalog i politikom zarada i plata i da u najmanju ruku ne bi bilo korektno, da ne kažemo i ekonomski i socijalno potpuno neodgovorno da  se kroz nekompetentne  odluke „socijalnih partnera“ novoj Vladi i celom društvu nametne obavezujuće breme, sa velikim ekonomskim i socijalnim posledicama po ekonomiju i, pre svega, radni, ekonomski i socijalni položaj radnika. I to sve u uslovima neviđene ekonomske, socijalne i društvene krize izazvane epidemijom korone kojoj se tek, u najboljem slučaju, sredinom sledeće godine, možda, nazire kraj i potpune neizvesnosti ekonomskih i društvenih kretanja u budućnosti.

To je razlog da Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, kao društveno odgovorna organizacija, zahteva tromesečni  moratorijum na utvrđivanje minimalne cene rada kako bi se dala šansa od sto dana novoj Vladi, videlo u kom se pravcu kreće epidemija, sagledala kretanja i posledice i omogućilo da se sistematski i sveobuhvatno, u uslovima permanentne krize, sagledaju  svi aspekti i ekonomski i socijalni i na bazi egzaktnih parametara utvrdi ravnotežna minimalna cena rada koju bi realna ekonomija mogla da isplati, ali i koja bi omogućila pristojnu zaradu i pristojan život radnicima Srbije.

                                             Predsednica ASNS Ranka Savić

                                                    U Beogradu, 20. avgusta 2020. godine

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

ten + 20 =