U „BELGRADE AIRPORT“ (AERODROM „NIKOLA TESLA“) POTPISAN NOVI KOLEKTIVNI UGOVOR

Foto: Sindikat ASNS- Vinci Airports Serbia

 

U izuzetno teškoj situaciji izazvanoj korona virusom, u petak, 26. februara 2021. godine, potpisan je novi Kolektivni ugovor kod poslodavca Belgrade Airport (aerodrom “Nikola Tesla”).

Posle četiri meseca izuzetno teških pregovora možemo reći da je u odnosu na inicijalni predlog poslodavca potpisan Kolektivni ugovor sa kojim zaposleni mogu biti zadovoljni.

Izborili smo se da se izbrišu skoro svi loši predlozi sa kojima je poslodavac započeo pregovore, pozivajući se na lošu ekonomsku situaciju i pandemiju.

Uspeli smo da osporimo i u celosti izbrišemo predlog poslodavca da može za potrebe procesa rada ili organizacije rada, a po proceni neposrednog rukovodioca, premešta zaposlene na sve poslove koji su u delokrugu poslodavca.

Član predloga KU, koji je potencijalni predmet zloupotreba a na štetu zaposlenih, tako što zaposleni ne mora da bude upoznat sa radnim nalogom u pismenoj ili elektronskoj formi, usled čega mu zbog neodazivanja može nastupiti opravdani razlog za otkaz ugovora o radu, kao i moguće manipulacije u dostavljanju naloga, što je praksa više puta potvrdila, takodje je preformulisan i kaže da mora da postoji dokaz da je zaposleni upoznat sa radnim nalogom koji šalje poslodavac.

Iz predloga novog KU  izbrisan je “diskrecioni bonus”, s obzirom na to da se time otvaraju mogućnosti za neravnopravnost zaposlenih po osnovu subjektivnog stava poslodavca čime se stvaraju neosnovane razlike među zaposlenima.

Mnogo toga je moglo i bolje i više.

Naglasili bismo i to da smo se borili sa  poslodavcem, ali nažalost i sa drugim sindikatima, osim sa sindikatom “Zajedno” i predsednicom Vesnom Vilotić.

Ovaj i ovakav Kolektivni ugovor je rezultatat rovovske borbe sindikata ASNS i sindikata “Zajedno”. To zaposleni u Belgrade Airport (aerodrom “Nikola Tesla”) moraju da znaju.

Sadržina kolektivnog ugovora je takva da zaposleni nastavljaju da primaju istu zaradu, topli obrok, regres, ostaje mogucnost poklona za Božić, Uskrs, 8.mart, jubilarne nagrade, solidarna pomoć.

Pored uplate osiguranja, u narednom periodu će biti dodatno realizovano i privatno zdravstveno osiguranje.

Što se tiče prekovremenog rada, rasporeda rada, godišnjih odmora, sve ostaje isto. Uvedeno je dvokratno radno vreme kao mogućnost i takodje i pripravnost (dežurstvo od kuće) koji se plaćaju 20 % viće, ali oni mogu zaposlenom biti dodeljeni samo uz njegovu saglasnost.

Definisano je da se jednom godišnje razgovara o povećanju plate i toplog obroka.

Uspeli smo da izbrišemo skandalozan predlog da se zaposlenima plata smanji na minimalac u vanrednim situacijama. Takodje smo uspeli da popravimo deo koji se tiče razloga za otkaz ugovora o radu zbog kršenja radne discipline i da izbacimo mnoge članove a neke prebacimo u dusciplinske mere (kršenje zabrane pušenja, kašnjenja na posao itd) .

Ono što je ostalo loše je tehnološki višak za koji je definisana nadoknada samo 30% veća od zakona ali u ovim pregovorima nije bilo kapaciteta da se izborimo za više, jer je za to bila potrebna saglasnost svih sindikata i izuzetan pritisak na poslodavca, a toga nije bilo .

Važna izmena u odnosu na trenutnu situaciju jeste da će od početka primene ovog KU, a to je od plate za mart, plata biti isplaćivana  jednom mesečno, 10.u mesecu a prevoz do 7.

Predstavnici poslodavca su obećali da će pokušati da nadju neki način da se ublaži prelazak na jednomesečnu isplatu, i o tome ćemo još razgovarati.

Žao nam je što je kao i uvek izostala saglasnost svih sindikata, makar u ključnim pitanjima, koja se tiču zarade, tehnološkog viška i dr. jer bi onda rezultat bio sigurno bolji .

Ipak , osigurali smo ogromnu većinu prava i za naredne 3 godine koliko ovaj KU traje.

Ostaje da pratimo poštovanje odredbi ovog KU, uz angažovanje svakog pojedinca .

 

Sindikat ASNS – Vinci Airports Serbia

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seventeen − twelve =