SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata želi da ukaže i upozori javnost na sve učestaliju praksu kršenja osnovnih sindikalnih prava i sprečavanje slobodnog sindikalnog delovanja od strane poslodavaca kojoj su zbog svog sindikalnog rada izloženi članovi, a posebno glavni poverenici Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

Permanentni pristisci, pretnje otkazom, premeštaji na slabije plaćena radna mesta, ucene i svi drugi oblici mobinga su odgovor direktora, posebno lokalnih javnih preduzeća,  na legitimna upozorenja i zahteve sindikata da se isplaćuju zarade, prekovremeni rad, regres i druga primanja u skladu sa zakonom i kolektivnim ugovorom, a posebnu represiju trpe sindikalni funkcioneri u slučaju kada zatraže zaštitu Inspekcije rada i drugih državnih organa.

Najnoviji i tipičan primer je dugogodišnji v.d. direktor JKP Bukulja Aranđelovac,  Milan Jaćimović koji nespremnost da rešava mnogobrojne poslovne probleme (45% vode ide u rastur) i neracionalnosti (pored ostalih u JKP ima osam direktora) sve  prevaljuje na leđa zaposlenih tako što nezakonito, ne poštujući ni odluke Vlade, kao ni Kolektivni ugovor koji je sam potpisao, konstantno, godinama  zaposlenima zakida na zaradama i na taj način, kroz nezakonito smanjene troškova rada, pokušava da prikrije sve neracionalnosti i neposlovnost u radu i pored povećanja cene komunalnih usluga za 50%.

Posle više  obrazloženih ukazivanja našeg glavnog poverenika Dragana Arsenijevića na nezakonitu isplatu zarada, što je potvrdilo i rešenje Inspekcije rada, kao i ne pristajanja da, kao ne samo reprezentativan nego i većinski sindikat kod Poslodavca, potpiše nezakonit kolektivni ugovor, usledila je najavljena i obećana osveta v.d. direktora, Milana Jaćimovića.

Pod pritiscima i ucenama, u roku od samo nekoliko dana, iz našeg sindikata iščlanjen je najveći broj članova i formiran novi sindikat koji predvodi naš bivši član koji je, zahvaljujući pravnoj pomoći ASNS, pre samo dva meseca izbegao otkaz. Svaki dalji komentar je suvišan.  I sve to sa ciljem da se ASNS- JKP Bukulja Aranđelovac ugasi kao sindikat.

Posebnom pritisku, najgrubljem mobingu, pravokacijama i omalovažavanju izložen  je  glavni poverenik Dragan Arsenijević, sa očiglednom namerom da dobije otkaz.

Inače, radi se o uzornom sindikalnom funkcioneru i radniku, uglednom domaćinu, ocu četvoro dece i ratnom veteranu čiji je jedini greh što hrabro i dosledno, u ime radnika koji su ga izabrali, traži i zahteva, samo i isključivo, da se poštuje zakon, odluke Vlade i sprovede rešenja nadležnih državnih organa.

Nadamo se da će ovo upozorenje i ukazivanje pomoći i inicirati da se Milan Jaćimović i njemu slični izlože sudu javnosti i, ako je moguće, urazume i uprimere kako bi posao koji im je poveren radili poštujući zakon, dostojanstvo rada i zaposlenih, kao i osnovna prava sindikata i njegovih članova garantovana ne samo zakonom, nego i tekovinama civilizovanog društva.

 

U Beogradu, 10.08.2021. godine

Informativna služba ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two × two =