SAOPŠTENJE

Građanima Srbije ozbiljno preti turski scenario. Cene neprestano rastu, i to najviše, dvocifreno za osnovne potrebe: hrane 13% za godinu dana, mesa 14%, povrća 22%, ulja 20%, stanarina 7%, struje 8%, uglja i drva 11%, benzina 23%, do maksimuma su povećani porezi na imovinu i komunalije. Pri tom zarade bi, berem teorijski, trebalo da se povećaju za 9,4%, a penzije za 5,5%. Očigledno je da je rast cena već uveliko poništio efekat eventualnog povećanja zarada, i da su cegeri i novčanici sve prazniji, a građani sve teže podmiruju elementarne potrebe.

Posebno je zabrinjavajuće što se povećanje cena nastavlja i u ovoj godini bez ikakvih ozbiljnih mera države da se zaustavi i sanira, šta više ovaj suštinski problem se ignoriše i bagateliše trivijalnim temama.

Očigledno je da, u suštini, ovako veliki rast cena odgovara i proizvođačima i trgovcima i državi. Proizvođači, posebno, uvoznici ostaruju ekstra profite, trgovci imaju veću zaradu od marži, a država veću osnovicu i enormne prihode od PDV-a.

Ne odgovara samo sirotinji raji koja jedva sastavlja kraj sa krajem i rupe u džepovima krpi gotovinskim kreditima čiji broj ponovo enormno raste.

Država se igra vatrom misleći da je već ozbiljnu inflaciju moguće tek tako držati pod kontrolom, samo samanjenom tražnjom i fiksnim kursom. Zamrzavanje nekih osnovnih proizvoda je samo šarena laža bez ikakvog stvarnog efekta i krajnje je vreme da Vlada preduzme ozbiljne mere i na strukturan način počne da rešava ovaj problem uz prateći paket socijlanih mera kojima bi zaustavila dalje osiromašenje građana.

Sadašnja situacija kada imamo siromašnu Zemlju i siromašan narod, a bogatu Državu je, ne samo dalje neodrživa, nego i apsurdna.

 

U Beogradu, 7. februara 2022. godine

ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

thirteen − six =