ODRŽAN SASTANAK PREDSTAVNIKA ASNS – SINDIKATA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI RS I MINISTARSTVA ZA RAD, ZAPOŠLJAVANJE, BORAČKA I SOCIJALNA PITANJA

Dana 6. aprila 2022. godine u Ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja održan je sastanak predstavnika ASNS – Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti RS i predstavnika Ministarstva. Sastanku su ispred ASNS prisustvovali: Nebojša Rajković, generalni sekretar ASNS, Andrija Simović,  glavni poverenik ASNS-Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti RS, Jasmina Krstić i Vanja Savić iz ASNS – Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Centar za socijalni rad ”Kolubara” Valjevo, a ispred Ministarstva: Biljana Zekavica, pomoćnica ministarke, Sektor za socijalnu zaštitu, Vesna Mirosavljević, šefica odseka za sistemska pitanja, normativne i pravne poslove u oblasti socijalne zaštite, Sektor za socijalnu zaštitu i Dragana Kralj, načelnica odeljenja za poslove u oblasti socijalnog dijaloga, kolektivnog pregovaranja i zarada, Sektor za rad i zapošljavanje.

Tema sastanka je bila bezbednost zaposlenih u centrima za socijalni rad, sa posebnim naglaskom na pronalaženju odgovarajućeg rešenja za način finansiranja fizičkog i tehničkog obezbeđenja u centrima u kojima takvo  obezbeđenje ne postoji, kao i izdavanju službenih legitimacija i identifikacionih kartica za zaposlene u centrima koji iste nisu dobili u raspodeli 2019.godine.

Imajući u vidu napred navedeno, kako je dogovoreno na sastanku, predstavnici Ministarstva će u toku naredne nedelje kontaktirati centre radi dostavljanja podatka o zaposlenima koji nisu dobili službene legitimacije i identifikacione kartice.

U narednom periodu, ASNS-Sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti RS će se posebno angažovati na tome da u saradnji sa predstavnicima ASNS u centrima za socijalni rad, lokalnim samoupravama i resornim Ministarstvom obezbedi odgovarajući  način finansiranja za fizičko i tehničko obezbeđenje u centrima koji isto nemaju, uključujući i ugradnju kontradiverzionih, odnosno metal detektor vrata.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

seventeen − fifteen =