ODRŽANA SEDNICA PREDSEDNIŠTVA ASNS

U okviru priprema za VII Kongres ASNS, dana 27. aprila 2022. godine održana je sednica Predsedništva Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata.

Predsedništvo je usvojilo više predloga dokumenata neophodnih za održavanje Kongresa ASNS koji će biti upućeni Glavnom odboru ASNS na usvajanje.

U vezi sa pripremom sednice Glavnog odbora ASNS usvojeni su:

 • Izveštaj o radu ASNS za period 2018 – 2022. godine
 • Odluka o mestu i vremenu održavanja VII Kongresa ASNS
 • Odluka o datumu sednice Glavnog odbora ASNS
 • Predlog dnevnog reda za sednicu Glavnog odbora ASNS

Pored navedenih dokumenata, Predsedništvo ASNS je usvojilo i sledeće predloge:

 • Predlog dnevnog reda VII Kongresa ASNS
 • Predlog Poslovnika o radu VII Kongresa ASNS
 • Predlog kandidata za članove Glavnog odbora ASNS, Nadzornog odbora ASNS i Statutarne komisije ASNS
 • Predlog kandidata za predsednika, potpredsednike, glavnog menadžera i generalnog sekretara ASNS
 • Predlog izveštaja o radu ASNS za period 2018 – 2022. godine
 • Predlog finansijskog izveštaja ASNS za period 2018 – 2022. godine
 • Zaključak o prenošenju ovlašćenja sa Kongresa na Glavni odbor ASNS.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

15 − seven =