PRVOMAJSKI PROGLAS ASNS

Ovaj 1. maj, radnički praznik, obeležićemo zabrinuti ne samo za egzistenciju naših porodica već, pre svega, za neizvesnu i nepredvidljivu budućnost.

Prvo Kovid epidemija, a zatim rat u Ukarajini, ogolili su sve političke, društvene i ekonomske slabosti savremenog sveta dovodeći celu Planetu na ivicu katastrofe i opstanka.
Politički, ekonomski i socijalni egoizam najbogatijih država i politički i ekonomski egzibicionizam kvazi elita razbili su svaku iluziju o savremenom društvu, demokratiji, ljudskim slobodama i pravima besmisleno i bespotrebno se igrajući sa sudbinom i budućnošću čovečanstva.
Zdravstvena i socijalna katastrofa bila je samo najava za novu kataklizmu na ivici nuklearnog rata uz nepredvidivu ali izvesnu ekonomsku krizu, socijalnu i svaku drugu bedu i dug period svakovrsne stagnacije i preispitivanja svih vrednosti na kojima je do sada počivalo savremeno društvo.
Izvesno je samo da se novokomponovani i podeljeni svet neće resetovati ka pravednijem i podnošljivijem društvu već će, po ko zna koji put, ceh platiti sirotinja, a posebno svet rada kome će se ispostaviti računi za sve troškove ekonomske krize, za skupe energente, skupu hranu, skupe kredite, skupo naoružanje.

U Srbiji sve posledice kriza, po običaju, svaljuju se na leđa radnika uprkos tome što je, pre svega njihovom zaslugom, održana ekonomija, ekonomski rast i napunjen budžet. Jednostavno, radnici i njihovi problemi nisu tema ni u državi, ni u javnosti, ni u društvu.
Čak ni u nedavnoj predizbornoj kamapnji, kad se mašti daje na volju, nisu bili tema radnici nego radna mesta.

ASNS će svim svojim potencijalom nastaviti da se beskompromisno bori i izbori za zakonska, sindikalna i građanska prava svojih članova i svih radnika i to svim pravnim i sindikalnim sredstvima.
Posebno ćemo se boriti da se zaposlenima isplati propisana minimalna cena rada, da se reši problem zarada u komunalnim javnim preduzećima, da zaposleni u javnom sektoru dobiju regres i topli obrok, da se spreči svaki oblik zlostavljanja na radu, da se zaposlenima koji su radili i koji rade u Kovid bolnicama i ambulantama prizna beneficirani radni staž, da nedelja bude neradni dan, kao i inicijativama za promenu radnog zakonodavstva.
Posebno ćemo se zalagati i boriti da se kroz smanjenje poreza ispravi apsurd u kome imamo bogatu Državu i siromašne građane i to kroz preraspodelu u korist građana.

ASNS poziva sve sindikate i radnike da udružimo snage i da se, kao najveća društvena snaga, izborimo za dostojanstvo rada i dostojan život radnika i naših porodica.

Radnici i građani srećan 1. maj.

Predsednica ASNS
Ranka Savić

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

two − 1 =