GLAVNI ODBOR ASNS: VII KONGRES ASNS 21. MAJA

 

VII Kongres Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata biće održan 21. maja 2022. godine, odlučio je Glavni odbor ASNS na sednici održanoj 5. maja.

Glavni odbor ASNS je usvojio Izveštaj o radu ASNS za period od 2018. do 2022. godine, odluku o ukupnom broju delegata i pripadajućem broju delegata granskih sindikata, kao i odluke o predlozima dokumenata koje se dosatavljaju VII Kongresu ASNS, kao predlog na usvajanje i to:

 • Predlog Dnevnog reda VII Kongresa ASNS
 • Odluku o predlogu radnog predsedništva VII Kongresa ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za članove Verifikacione i Izborne komisije VII Kongresa ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za zapisničara i overivača zapisnika VII Kongresa ASNS
 • Odluku o predlogu Poslovnika o radu VII Kongresa ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za članove Glavnog odbora ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za članove Nadzornog odbora ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za članove Statutarne komisije ASNS
 • Odluku o predlogu kandidata za predsednika, potpredsednike, glavnog menadžera i generalnog sekretara ASNS
 • Odluku o predlogu Izveštaja o radu ASNS za period od 2018. do 2022. godine
 • Odluku o predlogu finansijskog izveštaja ASNS za period od 2018. do 2021. godine
 • Odluku o prenošenju ovlašćenja sa Kongresa na Glavni odbor ASNS

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × 3 =