ODRŽANA SKUPŠTINA SINDIKATA RF PIO SRBIJE PRVA POSLE PRISTUPANJA ASNS-u

Jelena Manić (arhiva)

Sindikat zaposlenih u RF PIO Srbije održao je dana 3.08.2022. godine sednicu Skupštine, prvu posle pristupanja Asocijaciji slobodnih i nezavisnih sindikata.

Na sednici su učestvovali i predstavnici Centrale ASNS, Nebojša Rajković, generalni sekretar ASNS, Dragan Milovanović, glavni menadžer ASNS, Andrija Simović i Miroslav Marković iz ASNS – Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite.

U obraćanju delegatima Skupštine predstavnici ASNS su izrazili zadovoljstvo zbog odluke o pristupanju Sindikata zaposlenih u RF PIO Srbije ASNS-u, uz pružanje detaljnih informacija o načinu rada i delovanja ASNS, radno pravnoj zaštiti članova, medijskoj prezentaciji, Fondu solidarnosti, sportskim igrama i drugim mogućnostima i pogodnostima koje omogućava članstvo u ASNS.

Dragan Milovanović (arhiva)

Predsednica Sindikata Jelena Manić i delegati upoznali su predstavnike ASNS sa ozbiljnim problemima zaposlenih u RF PIO, a pre svega niskim platama koje su ispod prosečne zarade u Republici Srbiji za zaposlene sa visokom školskom spremom, a nešto iznad minimalca za zaposlene sa srednjom spremom, kao i sa kontinuiranim pritiscima i ucenama članova Sindikata od strane rukovodstva za isčlanjenje iz Sindikata i prelazak u sindikat Poslodavca.

Dogovoreno je da se u narednom periodu inteziviraju aktivnosti kako u samom Sindikatu tako i pred Poslodavcem, nadležnim ministarstvom i Vladom Srbije.

U narednom periodu, prema dogovorenom rasporedu, održaće se sastanci u svim sindikatima i razgovor sa članovima u cilju definisanja problema i unapređenja rada Sindikata i pokrenuti rešavanje svih pitanja od interesa za zaposlene kako kod poslodavca RF PIO tako i pred ministarstvom i Vladom. U tom cilju u najkaraćem mogućem roku održaće se satanak sa direktorom Fonda, a po formiranju Vlade i novim nadležnim ministrom.

Nebojša Rajković (arhiva)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 × five =