U RF PIO FOND, FILIJALA KRAGUJEVAC ODRŽAN SASTANAK SA ČLANOVIMA SINDIKATA

Predstavnici Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata posetili su u čertvtak, 11. avgusta Filijalu PIO Fonda u Kragujevcu gde su održali sastanak sa glavnim poverenikom i članovima našeg Sindikata.

Sastanku su prisustvovali Dragan Milovanović, glavni menadžer ASNS, Andrija Simović i Miroslav Marković iz ASNS – Granskog sindikata zdravstva i socijalne zaštite, Dobrivoje Luković, glavni poverenik Sindikata PIO Fonda, filijale u Kragujevcu i članovi Sindikata.

Predstavnici sindikata fijlijale RF PIO Fond u Kragujevcu su izrazili zadovoljstvo što postaju deo tima ASNS i predočili probleme sa kojima se dugi niz godina suočavaju.

Istakli su da su u toku pripreme za početak pregovora za zaključenje novog Kolektivnog ugovora.

“Neophodno je da se topli obrok i regres izdvoje kao posebne stavke prilikom obračuna zarada. Problem su i različiti koeficijenti između centrala i filijala, zatim nije utvrđen minimum procesa rada, dok se sa 20% umanjenja plate nezakonito kažnjavaju  zaposleni zbog članstva u našem sindikatu i izloženi su različitim vidovima diskriminacije od kojih kao primer navodimo izbegavanje nagrađivanje kod prekovremenog rada” , rečeno je na sastanku.

Sastanak je održan u skladu sa odlukom donetoj na nedavno održanoj Skupštini Sindikata zaposlenih u RF PIO Srbije prvoj posle pristupanju ASNS-u da se održe sastanci u svim sindikatima i razgovara sa članovima u cilju definisanja problema,  unapređenja rada Sindikata i pokretanja rešavanja svih pitanja od interesa za zaposlene kako kod poslodavca RF PIO tako i pred ministarstvom i Vladom.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

eight − one =