Daily Archives: 21/11/2022

AGENCIJA ZA MIRNO REŠAVANJE RADNIH SPOROVA PREDSTAVILA SINDIKATIMA SVOJE NADLEŽNOSTI I REZULTATE RADA

  Agencija za mirno rešavanje radnih sporova organizovala je 18. novembra skup na temu “Upoznavanje sindikalnih predstavnika sa prednostima mirnog rešavanja radnih sporova”, na kojem su učešće uzeli i predstavnici Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata. Dr Ivica Lazović, direktor Agencije, predstavio je istorijat Agencije, nadležnosti i dosadašnje rezultate rada, Dragana Andonovska, rukovodilac grupe za pravne i stručne poslove upoznala je ...

Read More »