DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

 

Obaveštavamo Vas da je Fond solidarnosti ASNS za svoje članove ugovorio osiguranje kod Globos i osiguranja  i to:

1.Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja – nezgode,

OBUHVATA:

a) Osiguranje smrti usled nezgode, u kom slučaju je suma osiguranja 150.000,00 dinara i

b) Povrede koje ostavljaju trajni invaliditet, sa napomenom da je najviša osnovica od koje se računa procenat invaliditeta 1.000.000,00 dinara (npr. ukoliko je nastupila povreda, koja je po mišljenju lekara ostavila trajni invaliditet od 10%, odšteta bi bila 100.000,00 dinara;

c) Troškove lečenja koji nastanu kao posledica nezgode/nesrećnog slučaja (nakon nesrećnog slučaja, ukoliko je potrebno lečenje, osiguravač će po završetku lečenja isplatiti naknadu onih stvarnih troškova i nužnih troškova lečenja u državnim medicinskim institucijama, koji padaju na teret osiguranika, a najviše do iznosa ugovorene sume, a to je u ovom slučaju 125.000,00 dinara).

Takođe je obuhvaćena i naknada za bolnički dan (ukoliko je osiguranik hospitalizovan), i to 500,00 dinara po danu.

2.Osiguranje lica za slučaj težih bolesti (18 težih bolesti), i slučaj hirurških intervencija, odnosno operacija (preko 1000 operacija) sa maksimalnom sumom osiguranja od po 25.000,00 dinara.

TEŽE BOLESTI SU:

 • maligni tumori (100%);
 • moždani udar (100%);
 • infarkt miokarda (100%);
 • transplantacija organa (100%);
 • koma (100%);
 • embolija pluća (100%);
 • bakterijski meningitis (100%);
 • encefalitis (100%);
 • paraliza/paraplegija (50%);
 • otkazivanje rada bubrega (50%);
 • benigni tumor mozga (50%);
 • hronično oboljenje jetre (50%);
 • hronično oboljenje pluća (50%);
 • teže posledice perforacije u gastrointestinalnom traktu (50%);
 • teža oboljenja žlezda sa unutrašnjim lučenjem (Adisonova bolest) (50%);
 • slepilo (50%);
 • maligni tumor kože (melanoma malignum) (50%);
 • vanmaterična trudnoća (15%).

PRIMER: Za maligni tumor isplaćuje se 100% osigurane sume, tj. 25.000,00 dinara, a za vanmateričnu trudnoću 15%, tj. 3.750,00 dinara.

NAPOMENA: U tabeli težih bolesti koja se nalazi na zvaničnom sajtu ASNS i kod Glavnog poverenika ASNS detaljno je objašnjena svaka bolest ponaosob predviđena pokrivanjem troškova iz osiguranja.

VAŽNE NAPOMENE:

Bolesti koje su ustanovljene, bolesti od kojih osiguranik već boluje u trenutku stupanja u osiguranje, kao i hirurške intervencije za koje je ranije utvrđena potreba ili su bile izvršene pre početka osiguranja nisu obuhvaćene osiguranjem.

Takođe napominjemo da u prva 3 meseca prve godine osiguranje postoji karenca (pričekni rok) za sledeće teže bolesti:

Maligni tumori, otkazivanje rada bubrega, hronično oboljenje jetre, hronično oboljenje pluća, benigni tumori mozga, vanmaterična trudnoća i slepilo, kao i za hirurške intervencije koje nisu posledica nesrećnog slučaja ili urgentnog medicinskog stanja.

Ukoliko se dogodi neki od gore navedenih osiguranih rizika potrebno je da se ispoštuje procedura za prijavu i naknadu štete.

Osiguranje važi 24 časa, gde god da se osiguranik nalazi (u zemlji, inostranstvu, na poslu, na godišnjem odmoru …).

Svi, koji su se učlanili u Fond solidarnosti ASNS pre 01.01.2018. godine, automatski su osigurani, kao i svaki novi član koji potpiše pristupnicu o učlanjenju u Fond solidarnosti.

Mesečna premija za osiguranje po članu je 50.00 dinara i taj iznos je sadržan u mesečnoj članarini za Fond od 300,00 dinara.

Potrebna dokumentacija za prijavu štete nalazi se na zvaničnoj internet prezentaciji ASNS www.asns.rs a možete je preuzeti i od svog Glavnog poverenika.

S poštovanjem,

Dragan Milovanović, glavni menadžer ASNS