GODIŠNJA KONFERENCIJA “EKONOMSKA I ENERGETSKA KRIZA, TRŽIŠTE RADA I DOSTOJANSTVEN RAD”. KONFERENCIJI PRISUSTVOVALI POTPREDSEDNICI ASNS ČOLIĆ I DUDUKOVIĆ

Foto: Fondacija Centar za demokratiju

Potpredsednici Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata Saša Čolić i Goran Duduković učestvovali su na godišnjoj konferenciji “Ekonomska i energetska kriza, tržište rada i dostojanstven rad u Srbiji”, koju je organizovala Fondacija Centar za demokratiju uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme.

Na konferenciji se razgovaralo o ekonomskim i socijalnim pravima, sa fokusom na radnička prava, dostojanstven rad i ekonomski rast.

Teme panela: “Radna prava u vreme krize – između zakona i prakse” i “Osetljive grupe na tržištu rada”.

Ove godine poseban fokus je bio na uticaju ekonomske i energetske krize na svet rada i ekonomska i socijalna prava i ciljeve održivog razvoja, kao i na strategiju pravedne tranzicije i njen uticaj na ekonomska i socijalna prava.

Svet rada je u današnjim uslovima veoma složen, a energetska i ekonomska kriza, sa kojom se suočavaju Evropa i veliki deo sveta, dodatno će uticati na tržišta rada i ostvarivanje ekonomskih i socijalnih prava. Uz rastuću inflaciju i poskupljenje niza drugih dobara i usluga dovodi do dodatnog pogoršanja položaja osetljivih grupa na tržištu rada, a veliki broj zaposlenih je u riziku od siromaštva.

Iako je Agenda 2030, u cilju 8 održivog razvoja naglasila povezanost dostojanstvenog rada i ekonomskog rasta, svedoci smo da se standardi dostojanstvenog rada ne razvijaju i ne primenjuju paralelno sa ekonomskim rastom.

Godišnja konferencija je organizovana u okviru projekta “Socio-ekonomska prava i održivi razvoj”, a među panelistima bili su poverenica za zaštitu ravnopravnosti, predstavnici Ministarstva za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, Međunarodne organizacije rada, poslodavaca, sindikata, organizacija civilnog društva kao i profesori sa pravnih fakulteta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

4 − 2 =