ASNS DOBIO PRAVNO MIŠLJENJE NADLEŽNOG MINISTARSTVA OKO OBAVEZA SINDIKATA U VEZI SA RODNOM RAVNOPRAVNOŠĆU

 

U vezi sa obavezama sindikalnih organizacija da pripremaju izveštaje sa podacima o broju žena i muškaraca u organima upravljanja, organima nadzora i njihovim telima i da iste dostavljaju Ministarstvu za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog nakon svakog redovnog ili vanrednog izbora, odnosno imenovanja, kao i na zahtev Ministarstva, na propisanim obrascima, Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata se direktno obratila nadležnom ministarstvu.

ASNS je zvanično tražila pravno mišljenje Ministarstva za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog da li i svi sindikati pojedinačno koji su u sastavu republičkog sindikata i njegove članice imaju ovu obavezu.

U obrazloženju, Ministarstvo navodi da članice republičkog sindikata nemaju obavezu podnošenja izveštaja na propisanim obrascima.

 

<< PROČITAJTE ODGOVOR<<

Dopis-ministarstvo

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

five − one =