GLAVNI POVERENIK ASNS JKP “TRŽNICA” NIŠ NEZAKONITO PROGLAŠEN TEHNOLOŠKIM VIŠKOM

Foto: Facebook

 

Glavni poverenik ASNS – JKP “Tržnica” Niš Milutin Đinović, posle više od 25 godina radnog staža, proglašen je tehnološkim viškom sa obrazloženjem poslodavca da više ne postoji potreba za njegovim radnim mestom u skladu sa organizacionim promenama i izvršenim izmenama sistematizacije poslova u ovom preduzeću.

Đinović ističe da je ranije već vodio sporove protiv JKP “Tržnica” zbog nezakonitih aneksa ugovora o radu i da su svi rešeni u njegovu korist.

Dodaje da je i ovaj otkaz Ugovora o radu nezakonit, odnosno da je direktna posledica ranijih tužbi koje je podnosio protiv poslodavca, kao i činjenice da je glavni poverenik sindikata i da se aktivno bavi sindikalnim radom.

Đinović napominje da je otkaz Ugovora o radu u suprotnosti i sa samim kolektivnim ugovorom zaključenim kod poslodavca, i to konkretno sa članom 128. kojim je predviđena posebna zaštita predstavnika sindikata od otkaza Ugovora o radu.

Kako kaže, protiv ovakve odluke poslodavca boriće se svim pravno dozvoljenim sredstvima i očekuje da i ovaj put presuda bude u njegovu korist.