MEĐUNARODNI DAN SOCIJALNE PRAVDE

Foto: freepik.com

Socijalna pravda je ideja vodilja i pokretač fundamentalnih promena kroz celu istoriju civilizacije i društva. Težnja i potreba za socijalnom pravdom, od predistorijskog društva do ovog našeg savremenog sveta, u osnovi ostala je ista, pravična i poštena raspodela društvenog bogatstva kao adekvatan osnov odnosa između svakog pojedinca i društva. Problem je što socijalnu pravdu gotovo svi prihvataju kao društvenu vrednost ali sa vrlo različitim, često do granica konflikta, suprotnim shvatanjem njenog sadržaja.

To je posebna odlika našeg, po svim šavovima, podeljenog društva. Uzurpatorska manjina prisvojila je, odnosno otela, najveći deo zajedničkog bogatstva i koristeći svoje političke, kriminalne i sve druge šeme i kombinacije primenjujući, uz toleranciju ili čak i pomoć države, svoje novokomponovane norme, pre svega nepoštenja i sebičluka, dovela veliku većinu građana ove zemlje u položaj prekarijata.

Gotovo dva miliona radnika, penzionera, dece nalazi se u zoni siromaštva, a više od 700.000 je izrazito siromašno, po svim definicijama. To je dovelo da se većina oseća kao građani drugog reda, da se formira kultura nepoverenja i naučene bespomoćnosti.

ASNS ukazuje i upozorava da je postojeće stanje neodrživo. Socijalne razlike ne samo da su neprihvatljive, već je enormno socijalno raslojavanje uzrok velikih podela koje se reflektuju na sve aspekte politike, ekonomije, kulture, obrazovanja, a pre svega na svakodnevni život.

ASNS zahteva da se sve politike države redefinišu i da se u osnovu, kao princip i cilj, stavi socijalna država i preraspodela stvorenog bogatstva sa korporacija, banaka i pojedinaca na one, koji stvaraju društveni proizvod, narod, radnike i njihove porodice.

To je jedini način da se stvori pravednije društvo jednakih šansi i obnovi, bitno narušena, socijalna kohezija.

U Beogradu, 20.02.2023. godine

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata