ČLANICE FORUMA ŽENA ASNS NA OSMOMARTOVSKOM PROTESTNOM MARŠU

Članice Foruma žena Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata učestvovale su na osmomartovskom protestnom maršu za radna prava žena i platu za život organizovanom povodom Međunarodnog dana žena pod nazivom “Dostojanstvo. Plata. Život!”.

Osmomartovsku protestnu šetnju  organizovale su Neformalna mreža feminističkih i ženskih grupa i nezavisnih aktivistkinja.

“I ovog 8. marta nastavljamo kontinuitet borbe, i ovaj istorijski i politički važan datum koristimo da ukažemo na probleme ekonomske egzistencije sa kojom se suočava najveći broj žena danas. 8. mart jeste borbeni dan žena, dan kada se naš glas čuje i stvarni život žena u Srbiji vidi”, istakle su organizatorke protestnog marša.

Zahtevi su:

  • Da zakonske regulative osiguraju, a praksa potvrdi, radno vreme od maksimum 8-časova u toku dana, neradne praznike i vikende, pravedne i dostojanstvene plate i uslove rada.
  • Da se nestandardni i novi digitalni oblici rada regulišu pravednim principima i u službi radničkih prava.
  • Da društvo osnaživanjem institucija i usluga socijalne i zdravstvene zaštite preuzme teret rada iz oblasti nege i brige, koji je do sada dominantno ostao ženski neplaćen rad na kom počiva reprodukcija radne snage.
  • Da institucije adekvatno i blagovremeno rade na prevenciji i adekvatnom reagovanju u slučajevima rodno zasnovanog nasilja.