ODRŽAN SASTANAK ASNS – GRANSKOG SINDIKATA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI I OBAVEZNOG SOCIJALNOG OSIGURANjA I SEKRETARIJATA ZA SOCIJALNU ZAŠTITU GRADA BEOGRADA

Dana 16.03.2023.godine u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda održan je sastanak predstavnika ASNS Granskog sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti i obaveznog socijalnog osiguranja Srbije, predstavnika ASNS Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i Sekretarke za socijalnu zaštitu Grada Beograda Aleksandre Čamagić. Sastanku su ispred ASNS prisustvovali Andrija Simović, predsednik ASNS Granskog sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti i obaveznog socijalnog osiguranja i Uroš Đorđević, predstavnik ASNS Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Tema sastanka je bila isplata solidarne pomoći za 2023.godinu svim ustanovama socijalne zaštite koji su potpisale Kolektivni ugovor sa poslodavcem i osnivačem Gradom Beogradom, sistemtski pregledi za sve zaposlene u socijalnoj zaštiti u Beogradu kao i bezbednost zaposlenih u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu.

Gradska sekretarka sekretarijata za socijalnu zaštitu Aleksandra Čamagić izjavila je da će se solidarna pomoć u iznosu od 25.000,00 din. za sve zaposlene isplatiti do 24.03.2023.godine. Obzirom da su ustanove socijalne zaštite izvršile anketu među zaposlenima o zainteresovanosti za sistematski pregled ( preko 85 % zaposlenih se izjasnilo ZA ) , na sastanku je dogovoreno da sekretarijat , sa relevantnim zdravstvenim ustanovama u Beogradu a u skladu sa zakonskim procedurama, ugovori preglede za sve zaposlene.

ASNS Granski sindikat zaposlenih u socijalnoj zaštiti i obaveznom socijalnom osiguranju Srbije će se posebno angažovati da u saradnji sa predstavnicima ASNS u centrima za socijalni rad, Grada Beograda, i resornim Ministarstvom obezbedi odgovarajući način finansiranja za fizičko tehničko obezbeđenje u centrima koji isto nemaju, uključujući i ručne metal detektore.

ASNS – Granski sindikat zaposlenih u
socijalnoj zaštiti i obaveznog socijalnog osiguranja
Andrija Simović, predsednik