28. APRIL, MEĐUNARODNI DAN BEZBEDNOSTI I ZDRAVLJA NA RADU

Radnika, njihovog zdravlja i  bezbednosti na radu setimo se tek kad neko nastrada.

Prošle godine, u Srbiji, život na radu izgubilo je četrdeset pet radnika, 3.455 radnika je teško, a 17.558 je lakše povređeno.

Posebno zabrinjava što smrtne povrede na radu nisu više posebnost rada u građevinarstvu, rudnicima ili u fabrikama namenske proizvodnje. Ubrzanje proizvodnog lanca preko granica fizičkih sposobnosti radnika, radno vreme od 10 i 12 sati, nepoštovanje potrebe odmora u toku rada i dnevnog odmora, a pre svega tretiranje radnika kao potrošne robe, trka za brzom zaradom i enormnim profitima dovela je do smrtnih ishoda i u proizvodnji kablova i tekstila.

Poseban problem je što se o preventivi, poštovanju zakona i zaštiti prava radnika brine samo 270 inspektora koji su prošle godine kod svakog osmog kontrolisanog poslodavca pronašli nepravilnosti, a protiv 42 poslodavca podneli i krivične prijave.

Novi Zakon o bezbednosti i zdravlju na radu napravio je manje pomake u zaštiti zaposlenih, ali zakonske norme ostaće samo puka forma ako  poslodavci ne shvate da je bezbednost i zdravlje njihovih radnika, pre svega njima na korist, a državni organi bez politikanstva počnu da dosledno i neselektivno primenjuju zakon.

 

U Beogradu, 27. aprila 2023. godine

 

Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata