ASNS – ZASTAVA ORUŽJE NA SASTANKU U MINISTARSTVU ODBRANE

 

Na sastanku, održanom 12. maja u Ministarstvu odbrane, prisustvovali su general Slavko Rakić, načelnik Uprave odbrambene tehnologije, pukovnik Branko Medan, šef Odseka za odbrambenu industriju, Marko Jovanović, zastupnik državnog kapitala u Skupštini preduzeća, Milena Milinković, izvršni direktor za pravne i ekonomske poslove u Zastavi oružje i Darko Ranđelović, izvršni direktor za tehničko tehnološke poslove i proizvodnju.

Sastanak je održan na inicijativu ASNS – Zastava oružje, reprezentativnog sindikata u fabrici, kao i Industrijskog sindikata, UGS Nezavisnost i Slobodnog sindikata u Zastavi oružje.

Snežana Vasiljević, glavna poverenica ASNS, je istakla da su sindikati na sastanku izneli više konkretnih zahteva.

“Na naš zahtev za postavljenje generalnog direktora kako fabrika ne bi otišla u likvidaciju, dobili smo uverenja od člana Skupštine preduzeća da su preduzete mere da do toga ne dođe. A od ostalih prisutnih da se ozbiljno radi na izboru kompletnog Izvršnog i Nadzornog odbora koji će biti u stanju da se uhvate u koštac u rešavanju komplikovanje situacije u fabrici. Ali, niko nije mogao da da konkretan datum kada će do toga doći”, rekla je Vasiljević.

Na sastanku su sindikati izneli i predlog za rešavanje problema neuplaćenog radnog staža.

“Predložili smo da se izrvši reprogram i dobili smo obećanje da će predlog biti razmotren. Kada je u pitanju izrada nove sistematizacij, došlo se do zaključka da sistematizacija i raspoređivanje nisu adekvatni, ali da će se u proces izrade nove sistematizacije ući, ipak, tek nakon postavljanja generalnog direktora”, istakla je Snežana Vasiljević.

Na pitanja u vezi sa kršenjem kolektivnog ugovora, povećanjem zarada i utvrđivanjem odgovornosti za stanje u fabrici, konkretne odgovore nismo dobili, kaže Vasiljević.

Sindikati su obavešteni da je Vlada Srbije na sednici 11. maja donela zaključak da se Zastavi oružje dodeli 10,7 miliona evra za investicije za proširenje proizvodnih kapaciteta.

Takođe, zatražena je i garancija od poslovodstva da će zarada biti isplaćena 20. maja, ali nisu mogli da garantuju pošto sredstva nisu obezbeđena. S druge strane predstavnici Ministarstva su obećali da će učiniti sve da se obezbede sredstva, ali ni oni nisu mogli da garantuju.

Budući da su otpočeli pregovori, najavljeni štrajk za 15. maj je odložen, a ukoliko ne bude novih sastanaka do 19. maja, 22. maja ćemo organizovati jednočasovni štrajk upozorenja, a 23. maja protest ispred Skupštine grada, zaključila je Snežana Vasiljević, glavna poverenica ASNS u Zastavi oružje.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

four × three =