DEBATA: DOSTUPNOST OSNOVNOG I SREDNJEG OBRAZOVANJA I ZDRAVSTVENIH USLUGA U LOKALNOJ ZAJEDNICI

Izvor: ASNS/FCD, Foto: FCD

Specijalni pedagog u Centru za socijalni rad, odeljenje Novi Beograd  i članica ASNS – Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, Mirjana Kolosov,  učestvovala je na debati “Dostupnost osnovnog i srednjeg obrazovanja i zdravstvenih usluga u lokalnoj zajednici”.

Debatu je u petak 12. maja organizovala Fondacija Centar za demokratiju u saradnji sa Fondacijom Friedrich Ebert.

Gotovo sedam procenata dece stasale za osnovnu školu ostaje izvan obrazovnog sistema, a mnoga deca koja završe malu maturu ne mogu da idu u srednju školu zbog teške socio-ekonomske situacije svojih porodica. Čak 40% opština i gradova u Srbiji sa oko 1.000.000 stanovnika nema javni prevoz na svojoj teritoriji, čime su građani/ke uskraćeni za neka od osnovnih socijalnih prava. Veliki broj ljudi nije u mogućnosti da zadovolji svoje potrebe za zdravstvenom zaštitom. Mnogi pripadnici/e osetljivih grupa se nalaze u začaranom krugu siromaštva i društvene isključenosti. U posebno teškom položaju su, između ostalih, stariji, kao i mladi, kojima nedostaje kvalitetna podrška društva.

Na debati je bilo reči o tome kako poboljšati usluge od javnog interesa u lokalnoj zajednici da bi se život ljudi popravio.

U vezi sa tim, diskutovalo se o sledećim pitanjima:

Da li se od države mogu očekivati sistemska rešenja za ove probleme? Kakve su zakonske obaveze jedinica lokalne samouprave u pogledu organizovanja komunalnih delatnosti od značaja za stanovništvo? Možemo li mladima obezbediti veću dostupnost obrazovanja u lokalnim zajednicama? Kako unaprediti sistem zdravstvene zaštite da bi se povećali dostupnost i kvalitet usluga? Šta se može učiniti u cilju osnaživanja međugeneracijskog poverenja i solidarnosti? Na koji način se može doprineti razvijanju usluga u zajednici u skladu sa potrebama građana/ki? Kakva je u tome uloga civilnog društva?

Uvodničari/ke su bili: Marija Radovanović, Perspektive za mlade u ruralnim sredinama u Srbiji, GIZ; Maja Knežević, šefica odeljenja za kulturu, sport i mlade SKGO; Ksenija Petovar, Fondacija Centar za demokratiju; Danijel Dašić, stručnjak za pitanja decentralizacije, nezavisan ekspert; Miroslav Tamburić, udruženje FORCA Požega; Branislav Todorović, udruženje ProTok21 Smederevo; Nataša Vučković, Fondacija Centar za demokratiju. Razgovor je moderirala Petrica Đaković, novinarka.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*

11 − two =