ODRŽAN SASTANAK ASNS – SINDIKATA ZAPOSLENIH U SOCIJALNOJ ZAŠTITI GRADSKOG CENTRA ZA SOCIJALNI RAD U BEOGRADU SA GRADSKOM SEKRETARKOM ZA SOCIJALNU ZAŠTITU I V.D. DIREKTORKOM CENTRA

Dana 29.08.2023. godine, u Sekretarijatu za socijalnu zaštitu Grada Beograda, održan je drugi sastanak predstavnika ASNS – Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu, sekretarke za socijalnu zaštitu Grada Beograda Aleksandre Čamagić i v.d. direktorke Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu , Silvie Alavanje. Sastanku je ispred ASNS prisustvovao Andrija Simović glavni poverenik ASNS Sindikata zaposlenih u socijalnoj zaštiti Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu.

Ovaj sastanak je nastavak sastanka održanog 16.03.2023. godine, na kojem su teme bile isplata soliodarne pomoći, sistematski pregled i bezbednost zaposlenih i početak pregovora za izmene i dopune Kolektivnog ugovora sa poslodavcem.

Glavni poverenik ASNS Andrija Simović je podsetio da je, u međuvremenu, solidarna pomoć isplaćena svim zaposlenima u Gradskom centru za socijalni rad u Beogradu i to po Kolektivnom ugovoru i u dogovorenom roku.

U daljem razgovoru, Simović je podsetio prisutne na zaključke sa prošlog sastanka, a u vezi sa sistematskim pregledom zaposlenih, koji je poslednji put obavljen 2010. godine, da će se osnivač i poslodavac dogovoriti oko cele procedure i obezbeđivanja potrebnih sredstava.

Gradska sekretarka za socijalnu zaštitu grada Begrada Aleksandra Čamagić se složila i potvrdila, da je dogovoreni period jesen 2023. Tačan datum zavisi od vremena potrebnog da se obave zakonske procedure oko odabira zdravstvene ustanove koja će ovaj pregled obaviti.

V.D direktorka Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu Silvia Alavanja je potvrdila da je posle prvog sastanka sa predstavnicima ASNS-a razgovarala sa sekretarkom, te dala saglasnost po ovom pitanju i istakla da će u dogovoru službi Gradskog centra za socijalni rad u Beogradu i Sekretarijata, ovo pitanje biti rešeno u dogovorenom roku.

Simović je pitanje bezbednosti na radu zaposlenih, ocenio kao važno i da se ona mora stalno revidirati a rizike smanjiti na razumnu meru. U tom smislu, predložio je da se, uz dosadšnje uslove za odabir firme koja će obezbeđivati objekte centra, doda i korišćenje ručnih metal detektora u svakom odeljenju.

Alavanja se složila sa predlogom i, uz saglasnost sekretarke, preuzela obavezu da po isteku postojećeg ugovora sa agencijom za obezbeđivanje objekata centra u januaru 2024, novi uslov za obavljanje zadatih poslova vezanih za bezbednost zaposlenih, pored postojećih, bude i dati predlog.

Kolektivni ugovor sa poslodavcem je istekao 17.12.2022. godine. Važnost Ugovora je produžena za godinu dana. Simović je zatražio da osnova za pregovore bude postojeći Ugovor a predmet rada izmene, dopune i aneksiranje. Predložio je da svi učesnici pregovora: osnivač, poslodavac i reprezentativni sindikati Gradskog centra, obrazuju radne grupe što pre kako bi počeli sa radom i završili pregovore pre isteka produženog roka važenja i potpisali novi Kolektivni ugovor sa rokom važenja od tri godine. Predlog je usvojen a gradska sekterarka Aleksandra Čamagić će, u dogovoru sa v.d. direktorkom Centra Silviom Alavanjom, zakazati prvi zajednički sastanak svih učesnika i početak pregovora za kraj sledeće nedelje.