RANKA SAVIĆ ZA PORTAL NEDELJNIKA VREME O RADNOM ANGAŽOVANJU PENZIONERA U SRBIJI

Izvor: vreme.com

Sve više penzionera u Srbiji umesto odmora nakon odlaska u zasluženu penziju, nastavlja sa radom. Prema podacima Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata oko 100.000 njih se radno angažuje. Poslodavcima su zanimljivi kandidati zbog manjka radne snage, a penzioneri na ovaj način dopunjuju kućni budžet

Usled nedostatka radne snage poslodavcima su sve interesantniji kandidati – penzioneri. Sve više ljudi u trećem dobu u Srbiji umesto odmora nakon odlaska u zasluženu penziju, nastavlja sa radom.

Svake godine Srbiju naspusti oko 50.000 potencijalnih radnika.  Zdravstvenom sektoru nedostaje isto toliko medicinskih sestara, a zbog boljih uslova rada život u inostrantsvu biraju lekari, nastavnici, vozači…

Predsednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Ranka Savić kaže za portal “Vremena” da penzioneri rade isključivo da bi dopunili kučni budžet.

“Znamo koliko su niske penzije i da jednostavno nisu dovoljne za normalan život. Mislim da će sve više penzionera u Srbiji morati da radi. S jedne strane  zbog pomenutog kućnog budžeta, sa druge strane poslodavci imaju ogroman manjak radne snage. To se vidi i po vozačima u GSP-u na primer, oko 20 odsto njih su bivši vozači koji su vraćeni na ta radna mesta zbog deficita zaposlenih.

Kada svemu tome dodate inflaciju, koju osete i zaposleni sa većim primanjima, a kamoli penzioneri, oni moraju da traže dodatne prihode. Njihov položaj ne može da popravi 20.000 dinara koji im se dodeljuju. To je samo trenutna dobit od koje mogu da kupe malo više lekova i to je sve”, kaže Savić.

Penzioneri poželjni kandidati zbog iskustva

Prema podacima ASNS, oko 100.000 penzionera nakon odlaska u penizju nastavlja da radi. Problem je što više od polovine radi na crno, u sivoj zoni pa podaci nisu precizni.

“Firme koje pružaju usluge tehničkog obezbeđenja, na primer, uglavnom zapošljavaju penzionere na crno. Veliki broj penzionera radi i kao vozači, naročito su traženi majstori različitih zanimanja, varioci, građevinki radnici…

Medicinske sestre su takođe vrlo tražene i one nastavljaju da rade bez problema po odlasku u penziju.

U poslednje vreme penzioneri su sve interesantniji poslodavcima naročito jer im manjka iskusnih radnika. Mladi koji su na raspolaganju, uglavnom nemaju radno ni tehničko iskustvo. Potrebno je vreme da steknu iskustvo, pa nama poslodavci često upućuju pozive tražeći da ih povežemo sa penzionerima koji žele da rade”, kaže Savić.

Plata uz penziju

Prema zakonima Republike Srbije, osoba koja je ostvarila pravo na starosnu penziju može ponovo da zasnuje radni odnos, ukoliko ispunjava opšte uslove utvrđene Zakonom o radu, odnosno pravilnikom o organizaciji i sistematizaciji poslova kod poslodavca.

Kada su u pitanju invalidski i porodični penzioneri, situacija je drugačija.

Radni odnos, kao i sa svakim drugim zaposlenim, zasniva se zaključenjem ugovora o radu. Angažovanje može biti dogovoreno na neodređeno ili na određeno vreme.

Starosni penzioner koji se radno angažuje ima, generalno govoreći, ista prava i obaveze kao i ostali zaposleni – pravo na pauze tokom rada, godišnji odmor, naknadu troškova i prevoza, uz nekoliko izuzetaka.

 

Link: https://www.vreme.com/vesti/penzioneri-u-srbiji-nova-radna-snaga/