POLAZNICIMA SINDIKALNE ŠKOLE ASNS URUČENI SERTIFIKATI ZA PRVI STEPEN OBUKE

Glavni menadžer ASNS Dragan Milovanović i prof. dr Svetozar Krstić uručili su polaznicima Sindikalne škole ASNS sertifikate za uspešno završen prvi stepen obuke za sindikalni rad, organizovanje i delovanje u preduzećima i ustanovama.

Milovanović je učesnicima Sindikalne škole čestitao na završetku obuke i najavio nastavak edukacije kako bi se još više unapredili kao sindikalni poverenici i aktivisti.

Polaznici su tokom predavanja aktivno učestvovali u diskusijama, izrazili zadovoljstvo izabranim temama, te su istakli da su veoma korisne i relevantne za njihov dalji rad.

Predavanja su organizovana četiri dana (18, 19, 24. i 25. oktobar), odnosno dva dana po grupi.

Teme obuke:

– “Organizovanje, značaj i delovanje sindikata u preduzećima i ustanovama”,

– “Upravljanje sredstvima sindikalne članarine i poslovanje sindikalnih organizacija ASNS”,

– “Organizovanje i vođenje sastanaka i timski rad u sindikatu”,

– “Upoznavanje sa zakonima koji se tiču sindikata, zaposlenih, zaštite na radu i zaštite podataka”,

– “Komuniciranje sindikalnih organizacija i njenih predstavnika” i,

– “Rad na društvenim mrežama sindikalnih organizacija i njenih predstavnika”.

Polaznici Sindikalne škole ASNS su glavni poverenici i članovi Odbora poverenika ASNS iz sledećih preduzeća/ustanova:

Dom zdravlja Kragujevac, Gradska uprava grada Kragujevca, Šumadija Kragujevac, Institut za standardizaciju Srbije, VPD “Galovica” doo, PU “Milica Nožica” Valjevo, PU “Duga” Arađelovac, JKP “Vidrak” Valjevo, JKP “Vodovod” Užice, Trajal Kruševac, PD “Rekultivacija i ozelenavanje” Kostolac, HK “Krušik” Valjevo, Centar za socijalni rad “Kolubara” Valjevo, Sindikat zaposlenih u Republičkom fondu za penzijsko i invalidsko osiguranje Srbije, Sindikalna organizacija RF za PIO zaposlenih – filijala Valjevo, Sindikalna organizacija RF za PIO zaposlenih – filijala Novi Sad, Sindikalna organizacIJA RF za PIO zaposlenih – filijala Niš, Centar za smeštaj i Dnevni boravak dece i omladine sa smetanjama u razvoju u Beograd, Sindikat pravosudne straže Višeg suda u Novom Sadu i Železničko-integralni transport Beograd.