NOVICA PETROVIĆ GLAVNI POVERENIK ASNS – UTISAK NEDELJE

Izvor: TV Nova S

Novica Petrović, glavni poverenik Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata (ASNS) Gradske uprave grada Kragujevca za „Utisak nedelje“ o svom novom radnom mestu. ASNS neće odustati od zaštite svojih sindikalnih predstavnika, imajući u vidu da je u ovom slučaju postupljeno suprotno Kolektivnom ugovoru kod poslodavca, Posebnom kolektivnom ugovoru za zaposlene u jedinicima lokalne samouprave, čl.13 i 188 Zakona o radu i Konvencije Međunarodne organizacije rada čiji je i Srbija potpisnik. Istrajavanjem na poštovanju Zakona o radu i Međunarodnih konvencija ASNS se bori protiv diskriminacije svih radnika po bilo kom osnovu.