U KOMPANIJI „REKULTIVACIJA I OZELENJAVANJE“ (RIO) ASNS SE IZBORIO ZA POVEĆANJE PLATA

 

Na sastanku održanom 20.11.2023. kojem je prisustvovao Marko Živanović, poverenik ASNS, i Igor Gazdić, direktor RIO Kostolac, postignut je dogovor o povećanju vrednosti boda od 9,6 %.

Tema sastanka je bila i rešavanje statusa radnika koji više godina rade sa ugovorom na određeno vreme.

Dogovoreno je da se uputi zahtev nadležnom Ministarstvu radi dobijanja saglasnosti za prijem ovih radnika na neodređeno vreme.

Uvećanje zarada postignuto dogovorom između direktora i poverenika ASNS obračunaće se i isplatiti prilikom obračuna i isplate decembarske zarade za 2023. godinu.