SARADNJA SINDIKATA I ORGANIZACIJA CIVILNOG DRUŠTVA U ZAŠTITI LJUDSKIH PRAVA U KOMPANIJAMA INICIJATIVA ZA GLOBALNU SOLIDARNOST (IGS)

Radionica o preporukama za povećano učešće sindikata i organizacija civilnog društva u postupku zaštite ljudskih prava u kompanijama

Izvor: FCD; Foto: FCD

Fondacija Centar za demokratiju organizovala je 12. juna 2024. godine radionicu na temu preporuka studije „Uloga sindikata i organizacija civilnog društva u postupku zaštite ljudskih prava u lancima snabdevanja“.

Cilj radionice je bilo predstavljanje ključnih tačaka studije i razmena informacija o njenim nalazima i preporukama koje bi mogle biti korisne za sindikate i organizacije civilnog društva u rešavanju pitanja zaštite ljudskih prava u lancima snabdevanja.

Na radionici se razgovaralo o značaju civilnog društva i sindikalnog angažmana u dubinskoj analizi ljudskih prava, izazovima sa kojima se suočavaju, mogućnostima za unapređenje saradnje, kao i konkretnim preporukama za povećano učešće sindikata i civilnog društva u procesu provere ljudskih prava u preduzećima.

Učestvovali/e su predstavnici/e sindikata i OCD: Asocijacija slobodnih i nezavisnih sindikata, UGS Nezavisnost, Komitet pravnika za ljudska prava – Yucom, Savez samostalnih sindikata Srbije, Beogradski centar za ljudska prava, Asocijacija Duga, Sindikata Sloga, NVO Astra, Konfederacija slobodnih sindikata, Žensko udruženje kolubarskog okruga, i drugi.

Studija i radionica pripremljene su kao deo dijaloškog niza u okviru projekta „Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS)“, koji implementira GIZ u Srbiji, kao deo širih napora ka postizanju efikasnog i aktivnog učešća institucija, sindikata, civilnog društva, poslovne zajednice i drugih zainteresovanih strana u promociji dužne pažnje u zaštiti ljudskih prava i životne sredine u lancima snabdevanja.

 Projekat Inicijativa za globalnu solidarnost (IGS) finansira nemačko Savezno ministarstvo za ekonomsku saradnju i razvoj (BMZ), a sprovodi Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju (Deutsche Gesellschaft fur Internationale Zusammenarbeit – GIZ).

 

Link:http://www.centaronline.org/sr/dogadjaj/13084/saradnja-sindikata-i-organizacija-civilnog-drustva-u-zastiti-ljudskih-prava-u-kompanijama