fond solidarnosti online

Fond solidarnosti

  Na osnovu Odluke Predsedništva Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata od 11. avgusta 2014, godine, formiran je Fond solidarnosti ASNS sa ciljem pružanja neophodne solidarne pomoći u vidu pozajmica članovima Fonda. Fond solidarnosti ASNS je verni pratilac članovima ASNS koji u teškim trenucima postaje oslonac i sigurna pomoć. Solidarna pomoć se sa rokom vraćanja od najduže šest meseci daje članu ...

Read More »