osiguranje online

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poštovani članovi Fonda solidarnosti ASNS, Obaveštavamo Vas da je Fond solidarnosti za svoje članove ugovorio osiguranje kod osiguravajuće kuće „Globos osiguranje“ ado Beograd, i to: OSIGURANjE LICA OD POSLEDICA NESREĆNOG SLUČAJA – NEZGODE, koje obuhvata rizike: a) SMRT USLED NEZGODE, osigurana suma 150.000,00 RSD; b) INVALIDITET, osigurana suma 1.000.000,00 RSD; Osnovica za obračun procenta delimičnog invaliditeta je ugovorena osigurana ...

Read More »