osiguranje online

DODATNO ZDRAVSTVENO OSIGURANJE

  Poštovani članovi Fonda solidarnosti ASNS, Obaveštavamo Vas da je Fond solidarnosti ASNS za svoje članove ugovorio osiguranje kod Globus osiguranja Srbija i to: 1.Osiguranje lica od posledica nesrećnog slučaja – nezgode, OBUHVATA: a) Osiguranje smrti usled nezgode, u kom slučaju je suma osiguranja 150.000,00 dinara i b) Povrede koje ostavljaju trajni invaliditet, sa napomenom da je najviša osnovica od ...

Read More »