Tag Archives: sindikat asns

Fond Solidarnosti ASNS

Na osnovu Odluke Predsedništva Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata od 11. avgusta 2014, godine, formiran je Fond solidarnosti ASNS koji ima za cilj pružanje neophodne solidarne pomoći u vidu pozajmica članovima Fonda. Konstitutivna sednica Upravnog odbora (UO) Fonda održana je 11. avgusta 2014. godine. Za predsednika UO izabran je Dragan Milovanović, za zamenika predsednika Simo Blagojević, a za članove Nebojša ...

Read More »